60-plussers / 60plussers* / 60 plussers*

De correcte spelling is 60-plusser, met een koppelteken. We passen de regel toe voor samenstellingen met een cijfer, een letter, een symbool of een combinatie daarvan.

  • 60-plusser, 3-jarige, f-woord, @-teken, 65+-kaart, 3D-bril

Als het cijfer voluit wordt geschreven, schrijft u de combinatie aan elkaar.

  • zestigplusser, driejarige


aaneenschrijven - combinaties met cijfers, letters en symbolen

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons