als wij / als ons

In de meeste gevallen is het aan te bevelen om na een stellende trap van vergelijking (zoals even blij, (net) zo belangrijk) + als de vorm wij te gebruiken, omdat de zin een onderwerpsvorm vereist. U kunt die vorm vinden door de zin aan te vullen met een werkwoordsvorm. Bijvoorbeeld: Hij is even blij als wij (blij zijn), en niet Hij is even blij als ons* (blij zijn). Hetzelfde geldt voor hetzelfde of dezelfde + als.

 • Hij is even blij als wij.
 • Stijn is net zo belangrijk als wij.
 • Koen verdient drie keer zoveel als wij.
 • Jullie willen hetzelfde als wij.

In sommige gevallen is zowel wij als ons mogelijk na een stellende trap of na hetzelfde/dezelfde, maar dan is er een betekenisverschil. Als het voornaamwoord de functie van onderwerp vervult, is wij de correcte vorm. Als het om een lijdend of meewerkend voorwerp gaat, is ons correct. Die dubbele analyse is bijvoorbeeld mogelijk bij werkwoorden die een oordeel of waardering uitdrukken (zoals vinden, appreciëren, achten), bij waarnemingswerkwoorden (zoals horen, zien) en in zinnen met een meewerkend voorwerp.

 • Hij vindt haar even schattig als wij. (= even schattig als wij haar schattig vinden)
 • Hij vindt haar even schattig als ons. (= even schattig als hij ons schattig vindt)
 • Zij zien jou even vaak als wij. (= even vaak als wij jou zien)
 • Ze zien jou even vaak als ons. (= even vaak als ze ons zien)
 • Hij gaf jou hetzelfde cadeau als wij. (= hetzelfde als wij aan jou gaven)
 • Hij gaf jou hetzelfde cadeau als ons. (= hetzelfde als hij aan ons gaf)

Ook na als in de betekenis van zoals is het aan te bevelen om wij te gebruiken, omdat de zin een onderwerpsvorm vereist. U kunt die vorm vinden door in constructies van het type doen als de zin aan te vullen met een werkwoordsvorm. In constructies van het type mensen als kunt u de vergelijking parafraseren met het koppelwerkwoord zijn. Constructies als Hij wil geen actrices als ons komen in de praktijk geregeld voor, maar zijn niet algemeen aanvaard.

 • Doe toch niet als wij! (= zoals wij doen)
 • Hij wil geen actrices als wij. (= actrices zoals wij er zijn)
 • Hij zou het aan ouderen als wij moeten tonen. (= ouderen zoals wij zijn)
 • Ze zijn niet op zoek naar introverte mensen als wij. (= introverte mensen zoals wij zijn)

Taaladvies.net
Groter dan mij / ik
Zoals hem / hij

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons