bvba / b.v.b.a.* / BVBA* / B.V.B.A.*

De afkorting van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is bvba, zonder punten en met kleine letters. Bvba is een initiaalwoord, een afkorting die uit de beginletters van woorden is samengesteld en die letter voor letter wordt uitgesproken. Initiaalwoorden worden in de regel met kleine letters en zonder punten geschreven. Aan het begin van een zin krijgt bvba een beginhoofdletter.

  • Ik ben onbezoldigd zaakvoerder in een bvba.
  • Bvba's moeten bij notariële akte opgericht worden.

In de wet van 7 mei 1999 houdende het wetboek van vennootschappen wordt nog de spelling BVBA gebruikt. U bent niet verplicht om die spelling te volgen in de naam van een specifieke bvba.


afkortingen - spelling van initiaalwoorden

Taaladvies.net
N.V. / NV / n.v. / nv (afkorting naamloze vennootschap)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 12.500 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons