daarbij / daar bij

We schrijven daarbij aan elkaar als de combinatie een voornaamwoordelijk bijwoord is. Dat is het geval als u de combinatie kunt vervangen door het oorspronkelijke voorzetsel en een naamwoord.

 • Welke kleur past daarbij? (= welke kleur past ergens bij, bijvoorbeeld bij die vloer)
 • Hoe kom je daarbij? (= hoe kom je bij iets, bijvoorbeeld bij die gedachte)
 • Daarbij komt nog dat de adoptieprocedure zwaar weegt op het budget van adoptieouders. (= bij iets komt nog, bijvoorbeeld bij dat feit)

In andere gevallen schrijven we daar bij in twee woorden. Daar kan dan vervangen worden door 'op die plaats'.

 • Daar bij die molen woont ze. (bij hoort bij die molen)
 • De Alpen liggen hem minder, vermoedelijk rijden Basso, Contador en de Schlecks daar bij hem weg. (bij hoort bij hem)
 • Je kunt het best een paar flessen meenemen en die daar bijvullen. (bij en vullen vormen samen het werkwoord bijvullen)


aaneenschrijven - combinaties met voorzetsels en bijwoorden

Taaladvies.net
Aaneenschrijven van combinaties met er, daar, hier en waar (algemeen)

Meer weten over Team Taaladvies?

Lees ons magazine!

cover Heerlijk Helder-magazine

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons