daarmee / daar mee

We schrijven daarmee aan elkaar als de combinatie een voornaamwoordelijk bijwoord is. Dat is het geval als u de combinatie kunt vervangen door het oorspronkelijke voorzetsel en een naamwoord. De vorm -mee gaat terug op het voorzetsel met.

 • Wat moet ik daarmee? (= wat moet ik met iets, bijvoorbeeld met die informatie)
 • Hij is daarmee begonnen toen hij beroepsgeoloog was. (= hij is begonnen met iets, bijvoorbeeld met het verzamelen van zwerfstenen)
 • Ik kan daarmee leven. (= ik kan met iets leven, bijvoorbeeld met haar beslissing)

In andere gevallen schrijven we daar mee in twee woorden. Daar kan dan vervangen worden door 'op die plaats'.

 • Mijn man wil daar meedoen aan een marathon. (mee en doen vormen samen het werkwoord meedoen)
 • Ik help daar mee met het dekken van de tafels. (mee en help vormen samen het werkwoord meehelpen)


aaneenschrijven - combinaties met voorzetsels en bijwoorden

Taaladvies.net
Aaneenschrijven van combinaties met er, daar, hier en waar (algemeen)

Meer weten over Team Taaladvies?

Lees ons magazine!

cover Heerlijk Helder-magazine

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons