diplomabonificatie

Vanaf maart 2017 kan elke werknemer in België tegen een speciaal tarief zijn studiejaren laten meetellen voor de pensioenberekening. Je kunt dan niet vroeger met pensioen gaan, maar je krijgt wel een hoger pensioen. Die diplomabonificatie, een soort schadeloosstelling voor de tijd die je in het behalen van je diploma hebt gestoken, was voor ambtenaren tot nu toe gratis. Zij verliezen dat recht, maar kunnen zoals iedereen hun studiejaren afkopen. Vanaf maart 2020 zal de afkoopprijs na tien jaar carrière sterk stijgen.

19 december 2016

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons