duizend en eerste / duizend en eende

Zowel duizend en eerste als duizend en eende is correct. Duizend en eerste is de gebruikelijkste vorm.

Rangtelwoorden worden gevormd door het achtervoegsel -de of -ste aan een hoofdtelwoord toe te voegen: twee - tweede, acht - achtste, honderdenvier - honderdenvierde, tweehonderd - tweehonderdste. Het rangtelwoord bij een is niet eende* of eenste*, maar eerste. Het rangtelwoord bij duizend en een is dus in principe duizend en eerste. Toch wordt naast duizend en eerste ook wel duizend en eende gebruikt.

Meer weten over Team Taaladvies?

Lees ons magazine!

cover Heerlijk Helder-magazine

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons