elektrosmog

Elektrosmog is een korte benaming voor elektromagnetische milieuverontreiniging. Dat is de verontreiniging van het leef- en werkmilieu door elektromagnetische velden of stralingen. Die vervuiling ontstaat in de buurt van bijvoorbeeld hoogspanningskabels, elektrische apparaten, computer- of tv-beeldschermen, magnetronovens en gsm's. Het woord smog betekent op zichzelf: 'door rook en uitlaatgassen vervuilde mist'. Het is een combinatie van de Engelse woorden smoke ('rook') en fog ('mist').

25 april 2005

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons