elektrosmog

Elektrosmog is een korte benaming voor elektromagnetische milieuverontreiniging. Dat is de verontreiniging van het leef- en werkmilieu door elektromagnetische velden of stralingen. Die vervuiling ontstaat in de buurt van bijvoorbeeld hoogspanningskabels, elektrische apparaten, computer- of tv-beeldschermen, magnetronovens en gsm's. Het woord smog betekent op zichzelf: 'door rook en uitlaatgassen vervuilde mist'. Het is een combinatie van de Engelse woorden smoke ('rook') en fog ('mist').

25 april 2005

Meer weten over Team Taaladvies?

Lees ons magazine!

cover Heerlijk Helder-magazine

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons