eraf / er af

We schrijven eraf aan elkaar als de combinatie een voornaamwoordelijk bijwoord is. Dat is het geval als u de combinatie kunt vervangen door het oorspronkelijke voorzetsel en een naamwoord. De vorm -af gaat terug op de voorzetselcombinatie van … af of het voorzetsel van.

 • Hij sprong eraf. (= hij sprong van iets (af), bijvoorbeeld van die tafel)
 • Die lak is eraf gekomen. (= die lak is van iets af gekomen, bijvoorbeeld van de schoenen af)
 • Ik ben eraf. (= ik ben van iets af, bijvoorbeeld van die vervelende klus)

Eraf wordt ook aan elkaar geschreven in enkele vaste combinaties. In die combinaties kunt u het voornaamwoordelijk bijwoord niet vervangen door een voorzetsel en een naamwoord omdat het samen met het werkwoord een eenheid vormt met een specifieke betekenis.

 • het eraf brengen (= het er goed/slecht af brengen; het klaarspelen, het redden): Hoe heeft ze het eraf gebracht? Ze zal het er gemakkelijk af brengen.
  Dezelfde combinatie komt ook voor met van, het ervan afbrengen: Hoe heeft ze het ervan afgebracht? Ze zal het er gemakkelijk van afbrengen.
 • eraf komen met (= uit een situatie komen met): Ze is eraf gekomen met een geldboete.
  Dezelfde combinatie komt ook voor met van, ervan afkomen met: Ze is ervan afgekomen met een geldboete.
 • eraf kunnen (= financieel of op een ander vlak mogelijk zijn): Neem gerust een dessert; het kan eraf! Geen lachje kon eraf.
  Dezelfde combinatie komt ook voor met van, ervanaf kunnen: Neem gerust een dessert; het kan ervanaf! Geen lachje kon ervanaf.
 • zich eraf maken met (= zich redden, zich vrijmaken): Hij maakte zich eraf met een grapje.
  Dezelfde combinatie komt ook voor met van, zich van iets afmaken: Ik wist dat hij zich ervan ging afmaken met een grapje.
 • eraf zijn (= weg zijn, er niet meer zijn): De kop is eraf. Het nieuwe is eraf.

In andere gevallen schrijven we er af in twee woorden. Er en af zijn dan woorden die tot een verschillend zinsdeel behoren.

 • Hoeveel waste hij er af? (waste en af vormen samen het werkwoord afwassen)
 • Het ging er af en toe wild aan toe. (af hoort bij af en toe)


aaneenschrijven - combinaties met voorzetsels en bijwoorden

Taaladvies.net
Aaneenschrijven van combinaties met er, daar, hier en waar (algemeen)
Combinaties met er: loze voornaamwoordelijke bijwoorden (algemeen)

Meer weten over Team Taaladvies?

Lees ons magazine!

cover Heerlijk Helder-magazine

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons