erboven / er boven

We schrijven erboven aan elkaar als de combinatie een voornaamwoordelijk bijwoord is. Dat is het geval als u de combinatie kunt vervangen door het oorspronkelijke voorzetsel en een naamwoord.

 • De slaapkamers liggen erboven. (= de slaapkamers liggen ergens boven, bijvoorbeeld boven de woonkamer)
 • De lamp heeft erboven gehangen. (= de lamp heeft ergens boven gehangen, bijvoorbeeld boven de tafel)
 • Ze staat erboven. (= ze staat boven iets, bijvoorbeeld boven de kritiek)

In andere gevallen schrijven we er boven in twee woorden. Er en boven zijn dan woorden die tot een verschillend zinsdeel behoren.

 • Wie staat er boven op de berg? (boven hoort bij op de berg)
 • Hij weet wat er boven ons hoofd hangt. (boven hoort bij ons hoofd)


aaneenschrijven - combinaties met voorzetsels en bijwoorden

Taaladvies.net
Aaneenschrijven van combinaties met er, daar, hier en waar (algemeen)
Combinaties met er: loze voornaamwoordelijke bijwoorden (algemeen)

Meer weten over Team Taaladvies?

Lees ons magazine!

cover Heerlijk Helder-magazine

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons