erbovenop / erboven op / er boven op / er bovenop*

We schrijven erbovenop aan elkaar als de combinatie een voornaamwoordelijk bijwoord is. Dat is het geval als u de combinatie kunt vervangen door het oorspronkelijke voorzetsel en een naamwoord. De vorm -bovenop gaat terug op de combinatie van het bijwoord boven en het voorzetsel op.

 • Hij zit erbovenop. (= hij zit boven op iets, bijvoorbeeld boven op de tafel)
 • Die factuur komt erbovenop. (= die factuur komt boven op iets, bijvoorbeeld boven op de eerdere facturen)
 • Wat ligt erbovenop? (= wat ligt boven op iets, bijvoorbeeld boven op de tafel)
 • Ik eet een taartje met veel slagroom erbovenop. (= met veel slagroom boven op het taartje)

Erbovenop wordt ook aan elkaar geschreven in enkele vaste combinaties. In die combinaties kunt u het voornaamwoordelijk bijwoord niet vervangen door een voorzetsel en een naamwoord omdat het samen met het werkwoord een eenheid vormt met een specifieke betekenis.

 • erbovenop komen, erbovenop zijn (= herstellen, de moeilijkheden overwinnen): Gelukkig is ze erbovenop gekomen na die zware operaties.

We schrijven erboven op in twee woorden als op deel uitmaakt van een afzonderlijk zinsdeel. Erboven is dan een voornaamwoordelijk bijwoord dat we kunnen vervangen door het oorspronkelijke voorzetsel boven en een naamwoord.

 • Zet een pan water met een zeefje erboven op het vuur en breng aan de kook. (= met een zeefje boven de pan; op hoort bij het vuur)

We schrijven er boven op in drie woorden als boven op deel uitmaakt van een afzonderlijk zinsdeel. Boven op wordt dan altijd gevolgd door een naamwoord.

 • Wat staat er boven op de torenspits?

De schrijfwijze er bovenop* is in geen enkel geval correct.


aaneenschrijven - combinaties met voorzetsels en bijwoorden

Taaladvies.net
Aaneenschrijven van combinaties met er, daar, hier en waar (algemeen)
Combinaties met er: loze voornaamwoordelijke bijwoorden (algemeen)

Meer weten over Team Taaladvies?

Lees ons magazine!

cover Heerlijk Helder-magazine

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons