erheen / er heen

We schrijven erheen aan elkaar als de combinatie een voornaamwoordelijk bijwoord is. Dat is het geval als u de combinatie kunt vervangen door het oorspronkelijke voorzetsel en een naamwoord. De vorm -heen gaat terug op de voorzetselcombinatie naar … toe of het voorzetsel naar.

  • Alle supporters zijn erheen gegaan. (= alle supporters zijn ergens naartoe gegaan, bijvoorbeeld naar de wedstrijd)
  • Als je erheen wandelt, kom je langs heel wat andere mooie pleinen. (= als je ergens naartoe wandelt, bijvoorbeeld naar het marktplein toe)

In andere gevallen schrijven we er heen in twee woorden. Er en heen zijn dan woorden die tot een verschillend zinsdeel behoren.

  • Uren gingen er heen met de vraag of het vliegtuig nog zou vertrekken. (gingen en heen vormen samen het werkwoord heengaan, met de betekenis 'voorbijgaan')
  • Geboren in Mechelen op 30 september 1902 en er heengegaan op 30 juli 2004. (heen en gegaan vormen samen het werkwoord heengaan, met de betekenis 'sterven')


aaneenschrijven - combinaties met voorzetsels en bijwoorden

Taaladvies.net
Aaneenschrijven van combinaties met er, daar, hier en waar (algemeen)
Combinaties met er: loze voornaamwoordelijke bijwoorden (algemeen)

Meer weten over Team Taaladvies?

Lees ons magazine!

cover Heerlijk Helder-magazine

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons