ernaartoe / ernaar toe / er naar toe*

We schrijven ernaartoe aan elkaar als de combinatie een voornaamwoordelijk bijwoord is. Dat is het geval als u de combinatie kunt vervangen door het oorspronkelijke voorzetsel en een naamwoord. De vorm -naartoe gaat terug op de voorzetselcombinatie naar … toe of het voorzetsel naar.

 • Ik ga ernaartoe. (= ik ga naar iets toe, bijvoorbeeld naar de kermis)
 • De weg ernaartoe is gevaarlijk. (= de weg naar iets toe, bijvoorbeeld naar de vuurtoren)
 • Ik ben ernaartoe gelopen om het te bevrijden. (= ik ben naar iets gelopen, bijvoorbeeld naar het konijn)

Na ernaartoe kan ook een dat-zin volgen. De dat-zin heeft in zulke zinnen dezelfde functie als een naamwoord.

 • Alles in je leven leidt ernaartoe dat je je kwaliteiten als leider ook gaat gebruiken. (= alles in je leven leidt naar iets toe, zoals in: alles in je leven leidt naar leiderschap)

In andere gevallen schrijven we ernaar en toe van elkaar. Toe maakt dan deel uit van een werkwoord.

 • Ik leef ernaar toe. (toe en leven vormen samen het werkwoord toeleven (naar iets))
 • We gaan ernaar toewerken. (toe en werken vormen samen het werkwoord toewerken (naar iets))


aaneenschrijven - combinaties met voorzetsels en bijwoorden

Taaladvies.net
Aaneenschrijven van combinaties met er, daar, hier en waar (algemeen)
Combinaties met er: loze voornaamwoordelijke bijwoorden (algemeen)

Meer weten over Team Taaladvies?

Lees ons magazine!

cover Heerlijk Helder-magazine

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons