erom / er om

We schrijven erom aan elkaar als de combinatie een voornaamwoordelijk bijwoord is. Dat is het geval als u de combinatie kunt vervangen door het oorspronkelijke voorzetsel en een naamwoord.

 • Hij heeft erom kunnen lachen. (= hij heeft om iets kunnen lachen, bijvoorbeeld om onze grap)
 • Ben jij erom gegaan? (= ben jij om iets gegaan, bijvoorbeeld om brood)
 • De kippen zullen erom vechten. (= de kippen zullen om iets vechten, bijvoorbeeld om het brood)

Na erom kan ook een dat-zin of een beknopte bijzin volgen. De dat-zin of de beknopte bijzin heeft in zulke zinnen dezelfde functie als een naamwoord.

 • Vlaanderen staat erom bekend dat het goede mannelijke dansers levert. (= Vlaanderen staat bekend om iets, zoals in: Vlaanderen staat bekend om zijn goede dansers)
 • Niemand vraagt erom gepest te worden. (= niemand vraagt om iets, zoals in: niemand vraagt om pesterijen)

Erom wordt ook aan elkaar geschreven in enkele vaste combinaties. In die combinaties kunt u het voornaamwoordelijk bijwoord niet vervangen door een voorzetsel en een naamwoord omdat het samen met het werkwoord een eenheid vormt met een specifieke betekenis.

 • het erom doen (= het expres doen): We vermoeden dat hij het erom gedaan heeft.
 • erom spannen (= spannend zijn): Wie gaat er winnen? Het zal erom spannen.

In andere gevallen schrijven we er om in twee woorden. Er en om zijn dan woorden die tot een verschillend zinsdeel behoren.

 • Wie geeft er om haar? (om hoort bij haar)
 • Didier geeft er om 18.30 uur zangles. (om hoort bij 18.30 uur)
 • Wie gaat er omrijden? (om en rijden vormen samen het werkwoord omrijden, met de betekenis 'langs een omweg rijden')


aaneenschrijven - combinaties met voorzetsels en bijwoorden

Taaladvies.net
Aaneenschrijven van combinaties met er, daar, hier en waar (algemeen)
Combinaties met er: loze voornaamwoordelijke bijwoorden (algemeen)

Meer weten over Team Taaladvies?

Lees ons magazine!

cover Heerlijk Helder-magazine

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons