eromheen / er omheen* / erom heen* / er om heen*

We schrijven eromheen altijd aan elkaar. Eromheen is een voornaamwoordelijk bijwoord. U kunt het vervangen door het oorspronkelijke voorzetsel en een naamwoord. De vorm -omheen gaat terug op de voorzetselcombinatie om … heen of het voorzetsel om.

  • De kinderen zaten eromheen. (= de kinderen zaten om iets heen, bijvoorbeeld om de tafel)
  • De weg loopt eromheen. (= de weg loopt om iets heen, bijvoorbeeld om de kerk heen)
  • Ze draaien eromheen. (= ze draaien om iets heen, bijvoorbeeld om de kwestie heen)
  • Hij praat eromheen. (= hij praat om iets heen, bijvoorbeeld om het probleem heen)

De schrijfwijzen in twee of drie woorden, er omheen*, erom heen* en er om heen*, zijn in geen enkel geval correct.


aaneenschrijven - combinaties met voorzetsels en bijwoorden

Taaladvies.net
Aaneenschrijven van combinaties met er, daar, hier en waar (algemeen)
Combinaties met er: loze voornaamwoordelijke bijwoorden (algemeen)

Meer weten over Team Taaladvies?

Lees ons magazine!

cover Heerlijk Helder-magazine

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons