eroverheen / er overheen* / erover heen* / er over heen*

We schrijven eroverheen altijd aan elkaar. Eroverheen is een voornaamwoordelijk bijwoord. U kunt het vervangen door het oorspronkelijke voorzetsel en een naamwoord. De vorm -overheen gaat terug op de voorzetselcombinatie over … heen.

  • Ze is eroverheen gevallen. (= ze is over iets heen gevallen, bijvoorbeeld over het tafeltje heen)
  • Ik heb eroverheen gekeken. (= ik heb over iets heen gekeken, bijvoorbeeld over de spelfouten heen)
  • Hoe kwam hij eroverheen? (= hoe kwam hij over iets heen, bijvoorbeeld over het overlijden van zijn vrouw heen)
  • Je moet je eroverheen zetten. (= je moet je over iets heen zetten, bijvoorbeeld over die kritiek)

De schrijfwijzen in twee of drie woorden, er overheen*, erover heen* en er over heen*, zijn in geen enkel geval correct.


aaneenschrijven - combinaties met voorzetsels en bijwoorden

Taaladvies.net
Aaneenschrijven van combinaties met er, daar, hier en waar (algemeen)
Combinaties met er: loze voornaamwoordelijke bijwoorden (algemeen)

Meer weten over Team Taaladvies?

Lees ons magazine!

cover Heerlijk Helder-magazine

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons