ertussen / er tussen

We schrijven ertussen aan elkaar als de combinatie een voornaamwoordelijk bijwoord is. Dat is het geval als u de combinatie kunt vervangen door het oorspronkelijke voorzetsel en een naamwoord.

 • Het pad liep ertussen. (= het pad liep ergens tussen, bijvoorbeeld tussen de korenvelden)
 • De afvoerbuis werd ertussen klemgezet. (= de afvoerbuis werd ergens tussen klemgezet, bijvoorbeeld tussen de wasmachine en de gootsteen)
 • Hoe kun je ertussen kiezen? (= hoe kun je ergens tussen kiezen, bijvoorbeeld tussen al die mogelijkheden)

Ertussen wordt ook aan elkaar geschreven in enkele vaste combinaties. In die combinaties kunt u het voornaamwoordelijk bijwoord niet vervangen door een voorzetsel en een naamwoord omdat het samen met het werkwoord een eenheid vormt met een specifieke betekenis.

 • iemand ertussen nemen, iemand ertussen hebben (= iemand beetnemen): Haar vriend heeft haar ertussen genomen. Ze had hem ertussen!
 • ertussen komen (= onderbreken): Hij kan het niet laten om ertussen te komen.
 • ertussen komen (= vertraging of een andere hinderpaal veroorzaken): Ik weet niet wat ertussen gekomen is.

In andere gevallen schrijven we er tussen in twee woorden. Er en tussen zijn dan woorden die tot een verschillend zinsdeel behoren.

 • We liepen er tussen de kangoeroes. (tussen hoort bij de kangoeroes)
 • Er zijn er tussen de dertig en de veertig. (tussen hoort bij de dertig en de veertig)
 • Wie is er tussengekomen in dat conflict? (tussen en komen vormen samen het werkwoord tussenkomen)


aaneenschrijven - combinaties met voorzetsels en bijwoorden

Taaladvies.net
Aaneenschrijven van combinaties met er, daar, hier en waar (algemeen)
Combinaties met er: loze voornaamwoordelijke bijwoorden (algemeen)

Meer weten over Team Taaladvies?

Lees ons magazine!

cover Heerlijk Helder-magazine

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons