ertussendoor / ertussen door / er tussen door

We schrijven ertussendoor aan elkaar als de combinatie een voornaamwoordelijk bijwoord is. Dat is het geval als u de combinatie kunt vervangen door het oorspronkelijke voorzetsel en een naamwoord. De vorm -tussendoor gaat terug op de voorzetselcombinatie tussen … door.

  • De auto met blauw zwaailicht wilde ertussendoor. (= de auto met blauw zwaailicht wilde ergens tussendoor, bijvoorbeeld tussen de andere auto's door)
  • Ik kijk graag tv maar dan zonder gepraat ertussendoor. (= maar dan zonder gepraat tussen iets door, bijvoorbeeld tussen de uitzendingen door)

We schrijven ertussen door in twee woorden als door deel uitmaakt van een afzonderlijk zinsdeel. Ertussen is dan een voornaamwoordelijk bijwoord dat we kunnen vervangen door het oorspronkelijke voorzetsel tussen en een naamwoord.

  • Het is een rustig parcours met een moeilijker stuk ertussen door de duinen. (= tussen het parcours, door hoort bij de duinen)

Een enkele keer wordt er tussen door in drie woorden geschreven. Er, tussen en door zijn dan woorden die tot een verschillend zinsdeel behoren.

  • Wie van de volksvertegenwoordigers kwam er tussen door te roepen en te tieren? (kwam en tussen vormen samen het werkwoord tussenkomen; door hoort bij te roepen en te tieren)


aaneenschrijven - combinaties met voorzetsels en bijwoorden

Taaladvies.net
Aaneenschrijven van combinaties met er, daar, hier en waar (algemeen)
Combinaties met er: loze voornaamwoordelijke bijwoorden (algemeen)

Meer weten over Team Taaladvies?

Lees ons magazine!

cover Heerlijk Helder-magazine

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons