ertussenin / ertussen in / er tussen in

We schrijven ertussenin aan elkaar als de combinatie een voornaamwoordelijk bijwoord is. Dat is het geval als u de combinatie kunt vervangen door het oorspronkelijke voorzetsel en een naamwoord. De vorm -tussenin gaat terug op de voorzetselcombinatie tussen … in.

  • Ik zit ertussenin en weet niet hoe ik onpartijdig kan blijven. (= ik zit ergens tussenin, bijvoorbeeld tussen de strijdende partijen in)
  • Hemel en aarde en alles ertussenin. (= tussen hemel en aarde in)

We schrijven ertussen in in twee woorden als in deel uitmaakt van een afzonderlijk zinsdeel. Ertussen is dan een voornaamwoordelijk bijwoord dat we kunnen vervangen door het oorspronkelijke voorzetsel tussen en een naamwoord.

  • In de dorpjes en ook ertussen in de kale velden is wel zo'n installatie te vinden. (= tussen de dorpjes, in hoort bij de kale velden)

Een enkele keer wordt er tussen in in drie woorden geschreven. Er, tussen en in zijn dan woorden die tot een verschillend zinsdeel behoren.

  • Wie van de volksvertegenwoordigers kwam er tussen in de plenaire zitting? (kwam en tussen vormen samen het werkwoord tussenkomen; in hoort bij de plenaire zitting)


aaneenschrijven - combinaties met voorzetsels en bijwoorden

Taaladvies.net
Aaneenschrijven van combinaties met er, daar, hier en waar (algemeen)
Combinaties met er: loze voornaamwoordelijke bijwoorden (algemeen)

Meer weten over Team Taaladvies?

Lees ons magazine!

cover Heerlijk Helder-magazine

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons