ertussenuit / ertussen uit / er tussen uit

Ertussenuit wordt aan elkaar geschreven in enkele vaste combinaties. In die combinaties vormt ertussenuit samen met het werkwoord een eenheid met een specifieke betekenis.

 • ertussenuit knijpen (= stiekem weggaan, ervandoor gaan): Ik zag dat hij ertussenuit kneep.
 • ertussenuit kunnen (= weg kunnen): Denk je dat die passage ertussenuit kan?
 • ertussenuit moeten (= weg moeten): Die passage was niet goed, die had ertussenuit gemoeten.
 • ertussenuit trekken (= weggaan): Elk lang weekend trekken ze ertussenuit. We zijn er weer tussenuit getrokken.
 • ertussenuit vallen (= uitvallen, wegvallen): Zelfs de beste spelers kunnen ertussenuit vallen.
 • ertussenuit willen (= weg willen): Na de verhuizing wilden ze er graag even tussenuit.
 • ertussenuit zijn (= weg zijn): We willen ertussenuit zijn.

We schrijven ertussen uit in twee woorden als uit deel uitmaakt van een afzonderlijk zinsdeel. Ertussen is dan een voornaamwoordelijk bijwoord dat we kunnen vervangen door het oorspronkelijke voorzetsel tussen en een naamwoord.

 • We halen de koekjes met chocolade ertussen uit het assortiment. (= tussen de koekjes, uit hoort bij het assortiment)

Een enkele keer wordt er tussen uit in drie woorden geschreven. Er, tussen en uit zijn dan woorden die tot een verschillend zinsdeel behoren.

 • Wie van de volksvertegenwoordigers kwam er tussen uit profileringsdrang? (kwam en tussen vormen samen het werkwoord tussenkomen; uit hoort bij profileringsdrang)


aaneenschrijven - combinaties met voorzetsels en bijwoorden

Taaladvies.net
Aaneenschrijven van combinaties met er, daar, hier en waar (algemeen)
Combinaties met er: loze voornaamwoordelijke bijwoorden (algemeen)

Meer weten over Team Taaladvies?

Lees ons magazine!

cover Heerlijk Helder-magazine

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons