ervan langs / ervanlangs* / er van langs*

We schrijven ervan langs altijd in twee woorden. Ervan is een voornaamwoordelijk bijwoord. U kunt het vervangen door het oorspronkelijke voorzetsel en een naamwoord.

  • Emile droomde ervan langs de Côte d'Azur te rijden in een cabriolet. (= hij droomde van iets, bijvoorbeeld van een autorit, langs hoort bij de Côte d'Azur)

Ervan langs wordt ook in twee woorden geschreven in enkele vaste combinaties. In die combinaties kunt u het voornaamwoordelijk bijwoord ervan niet vervangen door een voorzetsel en een naamwoord omdat het samen met het werkwoord een eenheid vormt met een specifieke betekenis.

  • ervan langs geven (= slaan, berispen): De directeur gaf hem ervan langs. Hij heeft hem ervan langs gegeven.
  • ervan langs krijgen (= geslagen worden, berispt worden): Ze kregen ervan langs. Ze hebben ervan langs gekregen.

De schrijfwijzen ervanlangs* en er van langs* zijn in geen enkel geval correct.


aaneenschrijven - combinaties met voorzetsels en bijwoorden

Taaladvies.net
Aaneenschrijven van combinaties met er, daar, hier en waar (algemeen)
Combinaties met er: loze voornaamwoordelijke bijwoorden (algemeen)

Meer weten over Team Taaladvies?

Lees ons magazine!

cover Heerlijk Helder-magazine

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons