ervan uitgaan / er vanuit gaan* / ervan uit gaan* / ervanuit gaan*

Vervoeging van het werkwoord uitgaan (van iets):

 • ik ga ervan uit, jij gaat ervan uit, zij gaan ervan uit
 • … dat ik ervan uitga, dat jij ervan uitgaat, dat ze ervan uitgaan
 • ik ging ervan uit, ze gingen ervan uit
 • … dat ik ervan uitging, dat jij ervan uitging, dat ze ervan uitgingen
 • ik ben ervan uitgegaan

In de combinatie ervan uitgaan schrijven we uitgaan aan elkaar omdat uitgaan een samengesteld werkwoord is. Of een werkwoord samengesteld is of niet, kunt u opzoeken in een woordenboek. In dit geval is uitgaan als afzonderlijk woord in de woordenboeken te vinden. Daarbij wordt ook de combinatie uitgaan van (iets) vermeld.

Samengestelde werkwoorden worden altijd aan elkaar geschreven, tenzij de twee delen (uit en gaan) gescheiden worden door andere woorden of de volgorde ervan gewisseld is.

 • Ik weet niet of je ervan uit kunt gaan dat hij komt.
 • Je gaat uit van het idee dat hij komt.

In de combinatie ervan uitgaan schrijven we ervan aan elkaar omdat ervan een voornaamwoordelijk bijwoord is. In dat geval kunnen we ervan vervangen door het oorspronkelijke voorzetsel van en een naamwoord.

 • Ze gaat ervan uit. (= ze gaat van iets uit, bijvoorbeeld van die veronderstelling)

Na ervan kan ook een dat-zin volgen. De dat-zin heeft in zulke zinnen dezelfde functie als een naamwoord.

 • Je kunt er niet van uitgaan dat hij komt. (= je kunt niet van iets uitgaan, zoals in: je kunt niet van zijn komst uitgaan)
 • Ik ben ervan uitgegaan dat hij komt. (= ik ben van iets uitgegaan, zoals in: ik ben uitgegaan van zijn komst)
 • Ik was er gisteren van uitgegaan dat Real Madrid zou winnen. (= ik was van iets uitgegaan, zoals in: ik was van de overwinning van Real Madrid uitgegaan)


aaneenschrijven - combinaties met voorzetsels en bijwoorden

Taaladvies.net
Ervanuit gaan / er van uitgaan / er vanuit gaan / ervan uitgaan
Aaneenschrijven van combinaties met er, daar, hier en waar (algemeen)
Combinaties met er: loze voornaamwoordelijke bijwoorden (algemeen)

Meer weten over Team Taaladvies?

Lees ons magazine!

cover Heerlijk Helder-magazine

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons