ervanaf / ervan af / er vanaf / er van af*

Ervanaf wordt aan elkaar geschreven in de vaste combinatie ervanaf kunnen. In die combinatie vormt ervanaf samen met het werkwoord een eenheid met een specifieke betekenis.

 • ervanaf kunnen (= financieel of op een ander vlak mogelijk zijn): Denk je dat een bedankje ervanaf zou kunnen? Geen fooi kon ervanaf.
  Dezelfde combinatie komt ook voor met af, eraf kunnen: Denk je dat een bedankje eraf zou kunnen? Geen lachje kon eraf.

We schrijven ervan af in twee woorden als af deel uitmaakt van een afzonderlijk zinsdeel. Ervan is dan een voornaamwoordelijk bijwoord dat we kunnen vervangen door het oorspronkelijke voorzetsel van en een naamwoord.

 • Wanneer zijn we ervan af? (= wanneer zijn we van iets af, bijvoorbeeld van die lastpost)
 • Wie brengt hem ervan af? (= wie brengt hem van iets af, bijvoorbeeld van dat plan)
 • We zullen ervan afkomen. (= we zullen van iets afkomen, bijvoorbeeld van die problemen)

Na ervan kan ook een dat-zin of een beknopte bijzin volgen. De dat-zin of de beknopte bijzin heeft in zulke zinnen dezelfde functie als een naamwoord.

 • Hij probeerde haar ervan af te brengen aandelen van dat bedrijf te kopen. (= hij probeerde haar van iets af te brengen, zoals in: hij probeerde haar van die beslissing af te brengen)

We schrijven er vanaf ook in twee woorden als er deel uitmaakt van een afzonderlijk zinsdeel. Vanaf wordt dan altijd gevolgd door een naamwoord.

 • Hoe zou de aarde er vanaf de maan uitzien? (er hoort bij uitzien)

De schrijfwijze er van af* is in geen enkel geval correct.


aaneenschrijven - combinaties met voorzetsels en bijwoorden

Taaladvies.net
Aaneenschrijven van combinaties met er, daar, hier en waar (algemeen)
Combinaties met er: loze voornaamwoordelijke bijwoorden (algemeen)

Meer weten over Team Taaladvies?

Lees ons magazine!

cover Heerlijk Helder-magazine

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons