ervandoor / ervan door / er van door* / er vandoor*

Ervandoor wordt aan elkaar geschreven in enkele vaste combinaties. In die combinaties vormt ervandoor samen met het werkwoord een eenheid met een specifieke betekenis.

  • ervandoor gaan, zijn, rennen (= vluchten, weg zijn, wegrennen: Ze ging ervandoor. Hij rende ervandoor.
  • met iemand ervandoor gaan, zijn (= een andere partner kiezen, met een andere partner samen zijn): De directeur is ervandoor gegaan met zijn secretaresse. De directrice is ervandoor met een leerkracht.

We schrijven ervan door in twee woorden als door deel uitmaakt van een afzonderlijk zinsdeel. Ervan is dan een voornaamwoordelijk bijwoord dat we kunnen vervangen door het oorspronkelijke voorzetsel van en een naamwoord.

  • Zijn schuldgevoelens weerhouden hem ervan door het leven te gaan zonder haar. (= zijn schuldgevoelens weerhouden hem van iets, door hoort bij het leven)

De schrijfwijzen er van door* en er vandoor* zijn in geen enkel geval correct.


aaneenschrijven - combinaties met voorzetsels en bijwoorden

Taaladvies.net
Aaneenschrijven van combinaties met er, daar, hier en waar (algemeen)
Combinaties met er: loze voornaamwoordelijke bijwoorden (algemeen)

Meer weten over Team Taaladvies?

Lees ons magazine!

cover Heerlijk Helder-magazine

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons