ervantussen / ervan tussen / er van tussen*/ er vantussen*

Ervantussen wordt aan elkaar geschreven in de vaste combinatie ervantussen gaan. In die combinatie vormt ervantussen samen met het werkwoord een eenheid met een specifieke betekenis.

  • ervantussen gaan (= weggaan, vluchten): Volgende week gaan we ervantussen. Ze zijn ervantussen gegaan.

We schrijven ervan tussen in twee woorden als tussen deel uitmaakt van een afzonderlijk zinsdeel. Ervan is dan een voornaamwoordelijk bijwoord dat we kunnen vervangen door het oorspronkelijke voorzetsel van en een naamwoord.

  • Wijzigingen zijn pas van kracht na een schriftelijke bevestiging ervan tussen de verschillende partijen onderling. (= na een schriftelijke bevestiging van iets, van de wijzigingen, tussen hoort bij de verschillende partijen)

De schrijfwijzen er van tussen* en er vantussen* zijn in geen enkel geval correct.


aaneenschrijven - combinaties met voorzetsels en bijwoorden

Taaladvies.net
Aaneenschrijven van combinaties met er, daar, hier en waar (algemeen)
Combinaties met er: loze voornaamwoordelijke bijwoorden (algemeen)

Meer weten over Team Taaladvies?

Lees ons magazine!

cover Heerlijk Helder-magazine

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons