ervaringsbewijs

Wie relevante beroepservaring heeft, maar niet over een getuigschrift of diploma beschikt, kan voor bepaalde beroepen een ervaringsbewijs krijgen. Dat is een officieel bewijs van de Vlaamse overheid dat aantoont dat een (kandidaat-)werknemer over de nodige competenties beschikt. In Vlaanderen kun je voor 26 beroepen – waaronder industrieel schilder, buschauffeur en naaister – een ervaringsbewijs aanvragen. Om een ervaringsbewijs te krijgen, moet je slagen voor een praktijkproef bij een erkend testcentrum.

1 december 2008

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons