goedemorgen / goeiemorgen / goede morgen / goeie morgen / goedenmorgen*

Als goedemorgen als groet wordt gebruikt en niet wordt voorafgegaan door het lidwoord een, wordt de combinatie aaneengeschreven. Hetzelfde geldt voor zinnen waarin de groet zonder een als lijdend voorwerp voorkomt, bijvoorbeeld in combinatie met wensen. Zowel de spelling goedemorgen als de spelling goeiemorgen is dan correct. Als er goedemorgen geschreven staat, kan dat ook als goeiemorgen gelezen worden: in gesproken taal wordt gewoonlijk goeiemorgen gezegd.

 • Goedemorgen / goeiemorgen, juf Lies.
 • Goedemorgen / goeiemorgen, heb je goed geslapen?
 • Heb je tante Marilou al goedemorgen / goeiemorgen gewenst?

Als uitroep van verbazing is vooral de vorm goeiemorgen gebruikelijk. De betekenis is dan 'nee maar, wat zullen we nu hebben!'.

 • Goeiemorgen! Wat zijn jullie preuts!

Een enkele keer wordt de aaneengeschreven vorm goedemorgen (goeiemorgen) als zelfstandig naamwoord gebruikt. Goedemorgen kan dan vervangen worden door het woord groet. In zulke gevallen wordt de aaneengeschreven vorm door het lidwoord een (of bijvoorbeeld geen) voorafgegaan.

 • Zelfs een goedemorgen / goeiemorgen kon er niet meer af.
 • Ze kreeg geen goedemorgen / goeiemorgen over haar lippen.

In de overige contexten wordt goede morgen (goeie morgen) in twee woorden geschreven. Dat is bijvoorbeeld het geval als een goede morgen (met het lidwoord een) als groet wordt gebruikt.

 • Een goede / goeie morgen!
 • Een goede / goeie morgen, heb je goed geslapen?
 • Heb je tante Marilou al een goede / goeie morgen gewenst?

En ook als goed 'zeker', 'bepaald' of 'gunstig' betekent, wordt goede morgen in twee woorden geschreven.

 • Op een goede / goeie morgen opent de vrouw de gordijnen en tot haar grote verbazing is de kabouter verdwenen.
 • Het was een goede / goeie morgen voor de marktkramer: hij had al zijn waren kunnen verkopen.

De spelling goedenmorgen*, met n, is niet correct. Alleen in de woorden goedendag en goedenavond wordt op die plaats gewoonlijk een n geschreven.

Taaladvies.net
Goeiedag / goededag / goeiendag / goedendag

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 12.500 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons