goedendag / goeiendag / goededag / goeiedag / goede dag / goeie dag

Als goedendag als groet wordt gebruikt en niet wordt voorafgegaan door het lidwoord een, wordt de combinatie aaneengeschreven. Hetzelfde geldt voor zinnen waarin de groet zonder een als lijdend voorwerp voorkomt, bijvoorbeeld in combinatie met wensen. Zowel de spelling met d als de spelling met i is correct: goedendag, goeiendag. Als er goedendag geschreven staat, kan dat ook als goeiendag gelezen worden: in gesproken taal wordt gewoonlijk goeiendag gezegd.

Goedendag of goeiendag wordt, zoals goedenavond of goeienavond, meestal met een n geschreven. Maar de spellingen goededag en goeiedag kunnen ook als correct worden beschouwd. De n wordt in de praktijk vaak nog uitgesproken, maar ook de uitspraak zonder [n] is gebruikelijk.

 • Goedendag / goeiendag / goededag / goeiedag, juf Lies.
 • Goedendag / goeiendag / goededag / goeiedag, heb je goed geslapen?
 • Heb je tante Marilou al goedendag / goeiendag / goededag / goeiedag gewenst?

Als uitroep van verbazing is vooral de vorm met i gebruikelijk. De betekenis is dan 'nee maar, wat zullen we nu hebben!'.

 • Goeiendag / goeiedag! Wat zijn jullie preuts!

Een enkele keer wordt de aaneengeschreven vorm goedendag (of goeiendag, goededag, goeiedag) als zelfstandig naamwoord gebruikt. Goedendag kan dan vervangen worden door het woord groet. In zulke gevallen wordt de aaneengeschreven vorm door het lidwoord een (of bijvoorbeeld geen) voorafgegaan.

 • Zelfs een goedendag / goeiendag / goededag / goeiedag kon er niet meer af.
 • Ze kreeg geen goedendag / goeiendag / goededag / goeiedag over haar lippen.

In de overige contexten wordt goede dag (goeie dag) in twee woorden geschreven, zonder n. Dat is bijvoorbeeld het geval als een goede dag (met het lidwoord een) als groet wordt gebruikt.

 • Een goede / goeie dag!
 • Een goede / goeie dag, heb je goed geslapen?
 • Heb je tante Marilou al een goede / goeie dag gewenst?

En ook als goed 'zeker, bepaald' of 'gunstig' betekent, wordt goede dag in twee woorden geschreven.

 • Op een goede / goeie dag begon hij zich af te vragen waarom de problemen in zijn wijk altijd maar toenamen.
 • Het was een goede / goeie dag voor de marktkramer: hij had al zijn waren kunnen verkopen.
 • Op een goede / goeie dag versla ik iedereen.

Goedendag is ook een zelfstandig naamwoord waarmee een middeleeuws Vlaams steekwapen wordt aangeduid.

 • Tijdens de Guldensporenslag werd veel met goedendags gevochten.

Taaladvies.net
Goeiedag / goededag / goeiendag / goedendag

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 12.500 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons