hierbij / hier bij

We schrijven hierbij aan elkaar als de combinatie een voornaamwoordelijk bijwoord is. Dat is het geval als u de combinatie kunt vervangen door het oorspronkelijke voorzetsel en een naamwoord.

 • Welke kleur past hierbij? (= welke kleur past ergens bij, bijvoorbeeld bij deze vloer)
 • Jij hoort hierbij! (= je hoort ergens bij, bijvoorbeeld bij ons team)
 • Hierbij stuur ik u onze offerte. (= bij iets, bijvoorbeeld bij deze brief stuur ik u onze offerte)

In andere gevallen schrijven we hier bij in twee woorden. Hier kan dan vervangen worden door 'op deze plaats'.

 • Hier bij deze molen woont ze. (bij hoort bij deze molen)
 • Ik wil je hier bij mij. (bij hoort bij mij)
 • Je kunt het best een paar flessen meebrengen en die hier bijvullen. (bij en vullen vormen samen het werkwoord bijvullen)


aaneenschrijven - combinaties met voorzetsels en bijwoorden

Taaladvies.net
Aaneenschrijven van combinaties met er, daar, hier en waar (algemeen)

Meer weten over Team Taaladvies?

Lees ons magazine!

cover Heerlijk Helder-magazine

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons