jaar / jaren

Zoals de meeste andere maataanduiders blijft jaar na een bepaald hoofdtelwoord dat groter is dan één (behalve na beide) gewoonlijk enkelvoudig. Ook na hoeveel, zoveel en een paar wordt de enkelvoudsvorm gebruikt.

 • Ze zijn bijna twintig jaar getrouwd.
 • Dertig jaar is niet genoeg.
 • Onze bibliotheek organiseert al een paar jaar voorleesmomenten.

Om een bepaalde tijdsduur te benadrukken – die meestal als vervelend beschouwd wordt – kan een enkele keer toch de meervoudsvorm jaren gebruikt worden. Als er een bijvoeglijk naamwoord vlak voor de tijdsaanduider staat, wordt de meervoudsvorm gebruikt.

 • De voorbije twee jaar (jaren) waren een verschrikking.
 • De organisatie kan terugkijken op tien succesvolle jaren.

Ook na vele aantallen, tientallen en na honderden, duizenden, tienduizenden, miljoenen enzovoort wordt de meervoudsvorm gebruikt.

 • Het zal nog tientallen jaren duren voordat het vertrouwen in de sector weer hersteld is.
 • Miljoenen jaren geleden zou er regenwoud op de Zuidpool geweest zijn.

Na een aantal, een drietal, een tiental, een honderdtal enzovoort is zowel de enkelvoudsvorm als de meervoudsvorm correct. In België komt de enkelvoudsvorm vaker voor, in Nederland de meervoudsvorm.

 • Sinds een aantal jaar / jaren grijpen steeds meer mensen naar de fiets.

Als het woord jaar onmiddellijk op het voorzetsel in volgt, kan het zowel in het enkelvoud als in het meervoud staan.

 • Hoeveel bedraagt de gemiddelde anciënniteit van de consultants, uitgedrukt in jaar / jaren?

Taaladvies.net
Enkelvoudsvorm / meervoudsvorm bij hoeveelheidsaanduidende zelfstandige naamwoorden (algemeen)
Jaar / jaren (enkelvoud of meervoud na telwoord?)
 

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons