mits (betekenis, synoniem)

Mits is een onderschikkend voegwoord met de betekenis 'als, op voorwaarde dat'.

  • Mits de directie daarmee instemt, wordt het plan aan de raad van bestuur ter goedkeuring voorgelegd.

Mits is een formeel woord dat vooral in geschreven taal voorkomt. Meestal kunt u een gewoner synoniem gebruiken: als … (tenminste), op voorwaarde dat, voor zover, alleen als.

  • Hij kan aan de wedstrijd deelnemen, als hij zich tenminste op tijd inschrijft.
  • Als u uw aanvraag voor eind december hebt ingediend, krijgt u in de maand februari bericht over het resultaat.

Mits wordt soms ook gebruikt in de betekenis 'tenzij, behalve als', maar dat gebruik is niet correct.

Bezwaarschriften worden niet in behandeling genomen, behalve als / tenzij ze voor eind december worden ingediend.

Taaladvies.net
Mits (als voorzetsel)
Mits / tenzij

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons