quasi (betekenis, synoniem)

Het bijwoord quasi is standaardtaal in de betekenis 'schijnbaar, zogenaamd, als het ware, pseudo-'.

 • Als zijn partner zich quasi slapend omdraait, weet hij dat het tijd is om te vertrekken.
 • Als ook Thisbe zelfmoord pleegt, komen ze quasibedroefd maar eigenlijk triomfantelijk tevoorschijn.
 • Quasinonchalant probeert hij op te staan.
 • Dat is een zwaar overschatte film met veel quasi-intellectueel geleuter.

In België wordt quasi ook gebruikt in de betekenis 'bijna', 'nagenoeg', 'zo goed als', 'als het ware', 'bij wijze van spreken'. In die betekenis is quasi geen standaardtaal.

 • De buggy is bijna niet gebruikt.
 • Nagenoeg iedere werknemer streeft naar flexibiliteit.
 • Ze is bijna unaniem herverkozen als voorzitter.
 • Bijna geen enkele plant is volledig zelf- of kruisbevruchtend.
 • Het bijna-monopolie van die auteursrechtenvereniging is niet meer van deze tijd.

Taaladvies.net
Quasi

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 12.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons