rodewijnglas / rode wijnglas / rode wijn glas*

Zowel rodewijnglas als rode wijnglas is correct, maar er is een betekenisverschil tussen beide spellingen. Een rodewijnglas is een glas voor rode wijn. Dat is de betekenis die meestal bedoeld is. Rodewijnglas is een samenstelling met als linkerdeel de woordgroep rode wijn en als rechterdeel glas. Voor de leesbaarheid kan er wel een facultatief koppelteken staan: rode-wijnglas of rodewijn-glas.

Rode wijnglas kan ook, maar het gaat dan om een wijnglas dat rood van kleur is: het rode wijnglas. Bij die spelling is het bijvoeglijk naamwoord geen deel van de samenstelling. In combinatie met het onbepaald lidwoord een blijft het bijvoeglijk naamwoord rood dan onverbogen: een rood wijnglas.

De spelling rode wijn glas* is niet correct.


aaneenschrijven - hoofdregels

Woordenlijst.org - officiële spelling
Leidraad: Woordgroep in samenstelling
Leidraad: Woordgroep of samenstelling? (e.1)

Taaladvies.net
Grote-stedenbeleid / grotestedenbeleid

Meer weten over Team Taaladvies?

Lees ons magazine!

cover Heerlijk Helder-magazine

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 12.500 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons