aaneenschrijven van combinaties als 'er op' en 'erop' (2)

Een spellingtestje over het al dan niet aaneenschrijven van combinaties van er, hier, daar, waar en een of meer voorzetselbijwoorden (bijvoorbeeld af, aan, achter, door, heen, in, mee enzovoort).

Hebt u een taalvraag?
Nieuwsbrief krijgen?
  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 11.000 abonnees
Spellingtests
  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback
Volg ons