tienerschool

Deze week wordt in de Brusselse gemeente Anderlecht gestart met de bouw van de eerste tienerschool in België. In een tienerschool doorlopen leerlingen de laatste twee jaren van het basisonderwijs en de eerste twee jaren van het secundair onderwijs. Het klassieke schoolsysteem van zes basisschooljaren plus zes jaar secundair onderwijs wordt dus vervangen door een systeem van vier jaar basisschool, vier jaar tienerschool en vier jaar secundair onderwijs. De bedoeling is de overgang tussen het basis- en het secundair onderwijs te verzachten en de tieners beter voor te bereiden op hun studiekeuze.

31 oktober 2016

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons