toncontract

Elke Belg zorgt voor gemiddeld zeven ton CO2-uitstoot per jaar en levert dus een belangrijke bijdrage tot het ontstaan van broeikasgassen, die de versnelde opwarming van de aarde veroorzaken. De Vlaamse Regering vraagt elke Vlaming om een toncontract met zichzelf af te sluiten en zich te engageren om jaarlijks één ton CO2-uitstoot te voorkomen door energiezuiniger te leven. Bij het toncontract hoort een brochure met tips en een tabel waarmee je kunt bijhouden hoeveel CO2-besparing je acties opbrengen. De brochure maakt ook duidelijk dat energie besparen vaak voordelig is voor je portemonnee.

18 december 2006

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons