vzw / v.z.w.* / VZW* / V.Z.W.*

De afkorting van vereniging zonder winstoogmerk is vzw, zonder punten en met kleine letters. Vzw is een initiaalwoord, een afkorting die uit de beginletters van woorden is samengesteld en die letter voor letter wordt uitgesproken. Initiaalwoorden worden in de regel met kleine letters en zonder punten geschreven. Aan het begin van een zin krijgt vzw een beginhoofdletter.

  • De vzw Lucia vestigt geregeld de aandacht op lacunes in het huidige sociale opvangnet.
  • Vzw's zijn ofwel onderworpen aan de rechtspersonenbelasting ofwel aan de vennootschapsbelasting.

In de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk wordt nog de spelling v.z.w. gebruikt. U bent niet verplicht om die spelling te volgen in de naam van een specifieke vzw.


afkortingen - spelling van initiaalwoorden

Taaladvies.net
N.V. / NV / n.v. / nv (afkorting naamloze vennootschap)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 12.500 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons