waterbedeffect

Als je de matras van een waterbed op een bepaalde plaats naar beneden duwt, komt die op een andere plaats naar boven, omdat het water niet samengedrukt kan worden. Het woord waterbedeffect wordt in algemene zin gebruikt om te verwijzen naar een ongewenste toestand die op een bepaalde plaats tegengegaan wordt, maar elders opnieuw opduikt. Het waterbedeffect wordt onder andere genoemd in verband met de luchtvaart. Als de luchtvaartsector niet alle rechten uitoefent om een bepaalde hoeveelheid broeikasgassen uit te stoten, kunnen de vrijgekomen rechten naar een andere bedrijfssector gaan. Als we minder het vliegtuig nemen, betekent dat dus niet noodzakelijk dat de totale uitstoot daalt.

20 januari 2020

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons