wifiversterker / wifi-versterker / wifi versterker*

Samenstellingen met wifi schrijven we aaneen. Voor de leesbaarheid kan er een facultatief koppelteken na wifi staan.

  • wifiversterker, wifiverbinding, wifinetwerk, wifisignaal

Als er klinkerbotsing is, is het koppelteken na wifi- verplicht. Klinkerbotsing komt bij wifi- voor in woorden met de lettercombinaties i+e, i+i en i+j.

  • wifi-extender, wifi-instellingen, wifi-jammer

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons