Vraag van de week

Waar komen de namen van de muzieknoten do, re, mi, fa, sol, la en si vandaan?

In de 11e eeuw werden de nootnamen ut, re, mi, fa, sol en la door de Italiaanse monnik Guido van Arezzo ontleend aan een toen erg bekende Latijnse hymne ter ere van Johannes de Doper: Ut queant laxis, Resonare fibris, Mira gestorum, Famuli tuorum, Solve polluti, Labii reatum, Sancte Ioannes (Opdat uw dienaren het wonderbaarlijke van uw daden ontspannen kunnen verklanken, ontsla, Heilige Johannes, de schuld van hun bezoedelde lippen).

In de 17e eeuw werd de si, gevormd uit de S en de I van de laatste regel (Sancte Ioannes), aan het rijtje toegevoegd. In dezelfde eeuw werd ook ut, een klank die weinig geschikt is om te zingen, vervangen door do. Volgens sommige bronnen is dat een willekeurig gekozen lettergreep, volgens andere zijn het de beginletters van het Latijnse woord Dominus ('Heer').

20 april 2015

Facebook
Woord van de week

Klimaatzaak

In Den Haag is vorige week de Nederlandse klimaatzaak van start gegaan. Actiegroep Urgenda heeft een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse staat. Volgens de actiegroep doet de Nederlandse overheid te weinig om toekomstige generaties tegen de klimaatsverandering te beschermen. Via de rechter willen ze de overheid tot een effectiever klimaatbeleid dwingen. In België bereidt de vzw Klimaatzaak ook een rechtszaak tegen de overheden in België voor. Na Nederland zou België het tweede land in Europa zijn waar een klimaatzaak wordt gestart.

20 april 2015

Twitter
Hebt u een taalvraag?
Telefoonnummer
e-mail Facebookpagina van de Taaltelefoon Twitterpagina van de Taaltelefoon
Maak onze oefendictees

Test met onze oefendictees hoe goed u de Nederlandse spelling beheerst. U krijgt meteen feedback.

Abonneer u op Taallink

Ontvang elke week onze nieuwsbrief met de vraag van de week en het woord van de week.

Publicaties

In duidelijk Nederlands
Spelling: de regels op een rij

Andere zoekbronnen