Vind zelf het antwoord op uw vraag
Stel uw taalvraag

078 15 20 25

Bel dit nummer of stel uw vraag via het vragenformulier.

Ontvang onze nieuwsbrief

Schrijf u in op Taallink en ontvang elke week de vraag en het woord van de week in uw mailbox.

Vraag van de week

Wat is correct: De omleiding of omlegging leidt al maanden tot files in de dorpskern?

Zowel omleiding als omlegging is correct. Beide woorden kunnen gebruikt worden voor een vervangende verkeersroute bij verkeersbelemmering, bijvoorbeeld in aanduidingen op een verkeersbord.

Omleiding en omlegging kunnen in dezelfde betekenis gebruikt worden, maar gaan terug op verschillende werkwoorden. Als het verkeer belemmerd is, wordt het omgeleid. Omleiding slaat dus op het verkeer, de weggebruikers. Tegelijkertijd wordt de weg omgelegd. Omlegging heeft dus betrekking op de route, de weg zelf. Naast omlegging is ook de samenstelling wegomlegging gebruikelijk. Bij omleiding hoort de samenstelling verkeersomleiding.

27 juli 2015

Woord van de week

Hangry

Als we honger hebben, raken we sneller geïrriteerd. Voor die toestand bestaat de benaming hangry, een samensmelting van de Engelse woorden hungry ('hongerig') en angry ('boos'). Wetenschappers hebben kunnen achterhalen waarom dat zo is. De schuldige zou neuropeptide Y zijn, een chemische stof die ons hongergevoel maar ook onze agressie regelt. Sommige personen maken meer van die stof aan dan andere en zijn daardoor sneller hangry.

27 juli 2015

oude woorden van de week

Ontdek hoe goed u kunt spellen

Test met onze oefendictees hoe goed u de Nederlandse spelling beheerst. U krijgt meteen feedback.

Boek- en webwijzer
Afkortingenlijst Vlaamse overheid

Zoek in onze lijst met afkortingen die bij de Vlaamse overheid gangbaar zijn.

Andere zoekbronnen
Volg ons